Kernwaarden

Aandacht

Kernwaarden en leidende principes van Tjenkeh & Pala; Faces of Molo-Oekoe.

In onze kernwaarden zijn de basisovertuigingen vervat die het Molukszijn vormgeven:
Voor de ander(en), nabij in het bijzonder de mensen die we interviewen immers komen we over het algemeen bij hen thuis. Daarin is aandacht en zorgvuldigheid van wezenlijk belang. We zijn er voor de ander, hoe we interviewen, mede-Molukker zijn, dichtbij en met oog wat de ander wilt vertellen.

Betrouwbaarheid

Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Samen organiseren we het beste voor geïnterviewden, we komen afspraken na omdat goede afspraken een goed verhaal mogelijk maakt.

Creativiteit

Buiten kaders denken, proactief speelruimte benutten.

We benaderen de mensen buiten kaders zodat ze ruimte krijgen om hun verhaal te doen en de veiligheid ervaren dat ze hierin gehoord worden en wij als interviewers geen oordeel over hebben. Het is het verhaal achter het verhaal, het is hun verhaal.

Resultaatgericht

Sturen vanuit onze missie op onze doelen.

Alles wat we doen en ontwikkelen helpt in het concretiseren van onze missie en visie op verhalen die een concreet karakter hebben. Bij elk interview gaat een senior interviewer mee om het resultaat te waarborgen. Hij/zij geef feedback daar waar het thuishoort en monitort.

Regie

Behoud van eigen regie (geïnterviewde) en professionele autonomie/vakmanschap (Tjenkeh & Pala).

Iedereen is anders, ieder verhaal is anders. We organiseren het gevoel, de sfeer en de veiligheid om het verhaal in de samenspraak tussen de geïnterviewde en interviewer zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.

Reflectie

Tijd voor reflectie, iedereen leert, benutten van talenten.

Werken met verhalen van de Molukse Verhalenvertellers vraagt om alert te blijven op zeer uiteenlopende onderwerpen, het gevoel van de geïnterviewde, de kwaliteit van het gesprek, de samenwerking in het team en feedback van de senior interviewers. Daarom nemen we tijd om interviewers te reflecteren, te leren en onderzoeken we hoe we geïnterviewden zo goed mogelijk leren te benaderen.